Miejski Klub Sportowy „Koliber” Sosnowiec

Nazwa:
Miejski Klub Sportowy „Koliber” Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
Nr ewid. WKF.4123.20
Ulica:
Orląt Lwowskich 70
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Dariusz Wolan
Cele organizacji:
  1. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
  2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej.
  3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania.
  4. Kształtowanie właściwych postaw prospołecznych i prozdrowotnych.
Sekcje sportowe:
Rugby
Teren działania:
Jęzor
Typ działalności:
Sport