Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy “Zagłębie”

Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy “Zagłębie”
Nazwa:
Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy “Zagłębie”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
585616
Numer ewidencyjny:
4123-36
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 14
Osoba reprezentująca:
DĘBSKI SŁAWOMIR
Cele organizacji:

CELEM DZIAŁALNOŚCI KLUBU W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ JEST POPULARYZACJA,UPOWSZECHNIANIE ORAZ ROZWÓJ NA RZECZ:
1. SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI;
2. OBRONNOŚCI PAŃSTWA ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, RATOWNICTWA, OCHRONY LUDNOŚCI, REALIZOWANYCH W RAMACH SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PRZEZ DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ, EDUKACYJNĄ OCHRONĘ DÓBR DZIEDZICTWA REGIONALNEGO I NARODOWEGO

Sekcje sportowe:
Pływanie, Ratownictwo, Sporty walki
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Sport, Turystyka