Miasto Bez Smrodu

Nazwa:
Miasto Bez Smrodu
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-48
Ulica:
Plac Kosciuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
579-918-357
Osoba reprezentująca:
Mariusz Guzera
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Społeczeństwo, Prawa człowieka, Zdrowie, Środowisko