METROPOLITARNY INSTYTUT ROZWOJU Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

Nazwa:
METROPOLITARNY INSTYTUT ROZWOJU Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000843666
Numer ewidencyjny:
102/F
Ulica:
1 MAJA, nr 34, lok. 37
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
LORANC MICHAŁ BARTŁOMIEJ
Cele organizacji:

INICJOWANIE I WSPIERANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ W RÓŻNORODNYCH DZIEDZINACH
ŻYCIA SPOŁECZNEGO ,
2. POPRAWA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI W PROWADZENIU DYPLOMACJI GOSPODARCZEJ.
PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU DYPLOMACJI EKONOMICZNEJ I SPECYFIKI RYNKÓW
ZAGRANICZNYCH.
3. ZROZUMIENIE ODRĘBNYCH KULTUR BIZNESOWYCH. POMOC W PROWADZENIU NEGOCJACJI
BIZNESOWYCH PRZEZ POLSKICH I ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW , CO PRZYCZYNI SIĘ DO
INTERNACJONALIZACJI POLSKIEGO BIZNESU.
4. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA MAJĄCA NA CELU ZWIĘKSZENIE POZIOMU WIEDZY U MŁODZIEŻY I
STUDENTÓW W ZAKRESIE MOŻLIWEGO ROZWOJU KARIERY ORAZ WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.
5. ROZWIJANIE I UMACNIANIE POSTAW NASTAWIONYCH NA AKTYWNE WSPÓŁDZIAŁANIE W
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI .
6. PROMOCJA REGIONU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO , A SZCZEGÓLNIE OBSZARU METROPOLII
GÓRNOŚLĄSKO ZAGŁĘBIOWSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ I NA ŚWIECIE.
7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI , KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA, NAUKOWO TECHNICZNA , POMOC PRZEDSIĘBIORCĄ , POPRAWA SYTUACJI MEDYCZNEJ,
EDUKACJA MŁODZIEŻY
8. TWORZENIE ORAZ REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH NASTAWIONYCH NA KOOPERACJĘ ORAZ
EDUKACJĘ MŁODZIEŻY, BUDOWANIE RELACJI Z INNYMI METROPOLIAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA
TERENIE UE ORAZ NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY ZE ŚWIATOWYMI FIRMAMI
WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI LOKALNYMI A TYM SAMYM WSPIERANIE W ICH ROZWOJU
SPOŁECZNO EDUKACYJNYM ORAZ POMOC W NAWIĄZYWANIU RELACJI Z SAMORZĄDAMI
ZAGRANICZNYMI ( MIASTA, REGIONY PARTNERSKIE)

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Społeczeństwo