Kolejowy Klub Sportowy “Czarni” w Sosnowcu

Nazwa:
Kolejowy Klub Sportowy “Czarni” w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000152050
Numer ewidencyjny:
328
Ulica:
Aleja Mireckiego 31
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Ryszard Jadwiszczyk
Cele organizacji:
  • Organizowanie i propagowanie sportu kwalifikowanego i masowego,
  • stałe podnoszenie poziomu sportu i sprawności fizycznej w środowisku będącym terenem działania klubu.