Klub Sportowy “ZEW” Sosnowiec

Klub Sportowy “ZEW” Sosnowiec
Nazwa:
Klub Sportowy “ZEW” Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000008088
Numer ewidencyjny:
321
Ulica:
Gałczyńskiego 9
Kod pocztowy:
41-215
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
512 150 775
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Jerzy Witkowski
Cele organizacji:
1. ROZWIJANIE DZIAŁALNOSCI PROWADZACEJ DO UTRZYMANIA I PODNOSZENIA SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ SPOŁECZENSTWA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM POZALEKCYJNEGO ZYCIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEZY.
2. KRZEWIENIE ZAMIŁOWANIA DO SYSTEMATYCZNEGO UPRAWIANIA SPORTU I REKREAKCJI FIZYCZNEJ WSRÓD MIESZKANCÓW POPRZEZ ANGAZOWANIE ICH DO RÓZNYCH FORM AKTYWNOSCI RUCHOWEJ ,GIER I ZABAW DOSTOSOWANYCH DO WIEKU ,STOPNIA SPRAWNOSCI I ZAINTERESOWAN SPORTOWYCH,
3. UCZESTNICZENIE W IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KLUBU I POZA NIM,
4. ORGANIZOWANIE ZAJEC SPORTOWYCH DLA CZŁONKÓW W CELU WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU ICH SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ,
5. PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE RÓZNORODNYCH FORM WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO,
6.SZKOLENIE SPORTOWE UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEZY W RÓZNYCH DZIEDZINACH SPORTU.
7. ORGANIZACJA RÓZNEGO TYPU IMPREZ KULTURALNYCH, WYSTAW KONCERTÓW, FESTYNÓW,
8. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI SAMORZADOWYMI W KIERUNKU POPRAWY KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WSRÓD DZIECI, MŁODZIEZY I DOROSŁYCH
9. ORGANIZOWANIE AKTYWNOSCI I INTEGRACJI MIESZKANCÓW ORAZ WSPÓLNYCH PRZEDSIEWZIEC ZWIAZANYCH Z ZASPOKAJANIEM POTRZEB MIESZKANCÓW MIAST.
Typ działalności:
Sport