Klub Sportowy WARRIORS Sosnowiec

Nazwa:
Klub Sportowy WARRIORS Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.43
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
606 725 748
Fax:
skrytka pocztowa nr 103
Osoba reprezentująca:
Jakub Wieczorkowski
Cele organizacji:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowanie poprzez kulturę fizyczną.

Powszechny rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia oraz propagowanie zdrowego trybu życia prowadzona w społeczności lokalnej.

Sekcje sportowe:
Hokej
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport