Klub Sportowy MICHALSKI BOXING TEAM

Nazwa:
Klub Sportowy MICHALSKI BOXING TEAM
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.46
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
667 119 949
Fax:
skrzynka pocztowa nr 124
Osoba reprezentująca:
Dominik Michalski
Cele organizacji:

Celem klubu jest:

  1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.
  2. Powszechny rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia oraz propagowanie zdrowego trybu życia prowadzonego w społeczności lokalnej.

Klub realizuje swoje cele przez:

  • współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,
  • uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej międzynarodowej,
  • organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych,
  • sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami
  • Propagowanie kultury sportu oraz dyscypliny prowadzonej w klubie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Rozwój sportowy i społeczny członków klubu.

 

Sekcje sportowe:
Boks
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport