Klub Sportowy Górnik Klimontów

Nazwa:
Klub Sportowy Górnik Klimontów
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-22
Ulica:
Plac Kosciuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
504 477 170
Fax:
skrytka pocztowa nr 15
Osoba reprezentująca:
Konrad Kolmasiak
Cele organizacji:

Cele organizacji:

– rozwijanie i upowrzechnianie kultury fizycznej oraz sportu

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie

Sekcje sportowe:
Piłka nożna
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Sport