Klub Sportowy Akademia Tańca AS Sosnowiec

Nazwa:
Klub Sportowy Akademia Tańca AS Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.44
Ulica:
Plac Kościuszki 5 (adres korespondecyjny: ul. Karola Miarki 7, Świętochłowice)
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
506 785 852
Fax:
brak skrytki pocztowej
Osoba reprezentująca:
Adam Szendzielorz
Cele organizacji:

Celem działania Akademii jest realizacja zadań w zakresie:

  1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji;
  2. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez rozwój i propagowanie sportu i tańca wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Akademii;
  3. Dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego;
  4. Porządku i bezpieczeństwa publicznego praz przeciwdziałanie patologiom społecznym przez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie organizowanych przez Stowarzyszenie rozgrywek;
  5. Organizowania i prowadzenia działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Sekcje sportowe:
Taniec
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport