Klub Sportowy Akademia Sportu Olimpia

Nazwa:
Klub Sportowy Akademia Sportu Olimpia
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.36
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
512 239 098
Fax:
skrytka pocztowa nr 6
Osoba reprezentująca:
Patryk Korcz
Cele organizacji:

Celem klubu jest:

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.
  2. Powszechny rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia oraz propagowanie zdrowego trybu życia prowadzona w społeczności lokalnej.
  3. Prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.
Sekcje sportowe:
Piłka nożna
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport