Klub Sportowy Sportowy Sosnowiec

Nazwa:
Klub Sportowy Sportowy Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.45
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
608 464 248
Osoba reprezentująca:
Anna Pogoda
Cele organizacji:
  1. Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną i sport;
  2. Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe;
  3. Rozwijanie różnych form aktywności sportowej;
  4. Uczestnictwo w imprezach sportowych;
  5. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych.
  6. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
Sekcje sportowe:
Gimnastyka
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport