Klub Speleologiczny „AVEN”

Nazwa:
Klub Speleologiczny „AVEN”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000166755
Numer ewidencyjny:
71
Ulica:
BRATKÓW 1
Kod pocztowy:
41-214
Miasto:
SOSNOWIEC
Cele organizacji:

CELEM KLUBU JEST SZEROKO POJETE POZNAWANIE JASKIN ORAZ REJONÓW KRASOWYCH, A TAKZE
WSPINACZKOWYCH W POLSCE I NA SWIECIE.

Typ działalności:
Sport, Turystyka