Klub Dobrych Inicjatyw

Nazwa:
Klub Dobrych Inicjatyw
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.296
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
535-115-155
Osoba reprezentująca:
Anna Gradzińska
Cele organizacji:
  • Ochrona zdrowia,
  • Ochrona środowiska,
  • Promocja przedsiębiorczości,
  •  Ochrona praw konsumenckich,
  • Pomoc społeczna,
  • Działalność kulturalna, artystyczna oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • Działalnść oświatowa.