Kamil – Fundacja na rzecz Dzieci Chorych na Epidermolysis Bullosa

Nazwa:
Kamil – Fundacja na rzecz Dzieci Chorych na Epidermolysis Bullosa
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000082216
Numer ewidencyjny:
8/F
Ulica:
Zagłębiowska 1/7
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Stanisław Kruszka
Cele organizacji:
  • Organizowanie, promowanie i popieranie działalności polegającej na niesieniu pomocy medycznej, organizacyjnej, rzeczowej i materialnej osobom chorym na Epidermolysis Bullosa i inne przewlekłe schorzenia skórne, a także pomoc ich rodzinom lub opiekunom takich osób, w tym w szczególności zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej i godnych warunków życia Kamilowi Wichrowskiemu,
  • Propagowanie i upowszechnianie znajomości metod i środków leczniczych oraz sprzętu medycznego a także rehabilitacyjnego, usuwających lub łagodzących objawy schorzeń wymienionych w punkcie 1,
  • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia w zakresie leczenia osób, o których mowa w punkcie 1, a także współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w tym zakresie,
  • Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi, których przedmiot działalności jest zbieżny z celami fundacji.
Typ działalności:
Zdrowie