Instytut Twórczej Integracji

Instytut Twórczej Integracji
Nazwa:
Instytut Twórczej Integracji
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000393362
Numer ewidencyjny:
24/F
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
(32) 291-74-67
Fax:
skrytka pocztowa nr 30
Osoba reprezentująca:
Aleksander Mańka
Cele organizacji:
  • Integracja społeczno-kulturowa osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie;
  • Zrównanie praw kobiet i mężczyzn;
  • Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami;
  • Promocja i organizacja wolontariatu, rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa;
  • Upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
  • Promocja nowoczesnych form i metod pracy bezpośredniej w zakresie:edukacji, pomocy społecznej, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, przedsięwzięć charytatywnych, rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, wspomagającym rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
OPP:
OPP
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Społeczeństwo