Instytut Pamięci Żołnierzy Brygady Swiętokrzyskiej

Nazwa:
Instytut Pamięci Żołnierzy Brygady Swiętokrzyskiej
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000726956
Numer ewidencyjny:
369
Ulica:
Jagiellońska 1/62
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Aneta Kania
Cele organizacji:

1. OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI NARODOWEJ POPRZEZ PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI,
POPULARYZACJĘ I WSPIERANIE EDUKACJI HISTORYCZNEJ;
2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ DOTYCZĄCEJ NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI BRYGADY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NSZ;
3. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY ŻOŁNIERZOM I RODZINOM
ŻOŁNIERZY BRYGADY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NSZ;
4. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA W ZAKRESIE OCHRONY I OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI I
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO;
5. DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE WOLONTARIATU;
6. KULTYWOWANIE DOBREGO IMIENIA BRYGADY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NSZ

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Historia