Instytut Kształcenia i Rozwoju Od Nowa

Nazwa:
Instytut Kształcenia i Rozwoju Od Nowa
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000610601
Numer ewidencyjny:
61/F
Ulica:
ul. Szpaków 4/17
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Nowakowski Paweł
Cele organizacji:

CELAMI DZIAŁANIA FUNDACJI SA CELE SPOŁECZNE I GOSPODARCZO UZYTECZNE W SZCZEGÓLNOSCI
TAKIE JAK OCHRONA ZDROWIA, ROZWÓJ GOSPODARKI I NAUKI, OSWIATA I WYCHOWANIE,
KULTURA I SZTUKA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA SRODOWISKA. PODEJMOWANIE
DZIAŁAN NA RZECZ POLEPSZANIA BYTU I WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB ZDROWYCH I CHORYCH,
NIEPEŁNOSPRAWANYCH ORAZ ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. STWARZANIE IM
WARUNKÓW DO PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU OSOBOWEGO I FIZYCZNEGO,
INTEGRACJI W SRODOWISKU LOKALNYM I NA RYNKU PRACY, AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ
WSPIERANIE ICH RODZIN. WSPIERANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH, PRZEDSIEBIORCZOSCI,
ROZWOJU WIEDZY I INNOWACJI. DZIAŁANIE NA RZECZ SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Pomoc społeczna