Instytut Doradztwa Społecznego Casus-Fundacja

Nazwa:
Instytut Doradztwa Społecznego Casus-Fundacja
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000738374
Numer ewidencyjny:
88/F
Ulica:
Wojska Polskiego 8
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Iwona Lipczewska
Cele organizacji:

CELAMI DZIAŁANIA FUNDACJI SĄ CELE SPOŁECZNIE I GOSPODARCZO UŻYTECZNE W SZCZEGÓLNOŚCI TAKIE JAK OCHRONA ZDROWIA, ROZWÓJ GOSPODARKI I NAUKI, OŚWIATA I WYCHOWANIE, KULTURA I SZTUKA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, A ZWŁASZCZA BUDOWANIE DOBROBYTU SPOŁECZNEGO POPRZEZ WDRAŻANIE NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA GOSPODARCZEGO, WSPIERANIE INNOWACJI W EKONOMII W TYM RÓWNIEŻ SPOŁECZNEJ, SZEROKO ROZUMIANEGO DORADZTWA PROFILOWANEGO ,PRAWNEGO ,EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie, Pomoc społeczna, Społeczeństwo