Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap.

Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap.
Nazwa:
Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap.
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000056797
Numer ewidencyjny:
10
Ulica:
UL. MJR HENRYKA HUBALA-DOBRZAŃSKIEGO 131
Kod pocztowy:
41-218
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 293 23 13
Osoba reprezentująca:
Małgorzata Czapla
Cele organizacji:
 • Pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzi i osób,
 • Działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Działalność charytatywna i dobroczynna,
 • Ochrona, promocja zdrowia, działaność na rzecz rodziny,
 • Działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych, działanosć na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • Upowszechnianie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • Promocja organizacji Wolontariatu,
 • Działaność kulturalna,
 • Kult religijny, w tym w szczególności opieka duchowa dla podpiecznych, propagowanie wartości chrześcijańskich,
 • Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz kultury fizycznej i sportu,
 • Prowadzenie działaności na rzecz osób cieżko chorych w terminalnym okresie choroby w tym nowotworowej oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci,
 • Prowadzenie działaności na rzecz osób chorych wymagających opieki długoterminowej,
 • Prowadzenie działalności na rzecz osób chorych, starszych wymagających rehabilitacji,
 • Prowadzenie działalności na rzecz innych osób chorych, niepełnosprawnych, starszych zagrożónych wykluczeniem społecznym, wymagających wsparcia psychologicznego,
 • Propagowanie ideii opieki hospicyjnej, jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać pomocy
 • Organizacja i promocja Wolontariatu na rzecz opieki Hospicyjnej.
OPP:
OPP
Typ działalności:
Zdrowie, Pomoc społeczna