Fundacja”Gloria Deo”

Nazwa:
Fundacja”Gloria Deo”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000350676
Numer ewidencyjny:
11/F
Ulica:
Sokolska 70
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
726 443 710
Osoba reprezentująca:
Ryszard Kosno
Cele organizacji:
  • Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek paliatywnych;
  • Sponsorowanie finansowe i rzeczowe domów dziecka;
  • Niesienie pomocy osobom poszkodowanym przez wypadki losowe, katastrofy i klęski żywiołowe;
  • Wspieranie finansowe i rzeczowe domów opieki społecznej;
  • Naukowo –dydaktyczna działalność w zakresie medycyny paliatywnej;
  • Wspieranie finansowe i rzeczowe hospicjów;
  • Wspieranie, promocja i organizowanie wolontariatu;
  • Tworzenie i prowadzenie ośrodków pomocy dla osób cierpiących na autyzm.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Pomoc społeczna