Fundacja Tęcza

Nazwa:
Fundacja Tęcza
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000911162
Numer ewidencyjny:
111/F
Ulica:
Jana Sobieskiego 44b
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Cele organizacji:

Celem i misją Fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży, w zakresie szeroko pojmowanego rozwoju, w szczególności rozwoju fizycznego, osobistego, społecznego i intelektualnego.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

  1. Wspieranie realizacji, rozwoju i wdrażania działań edukacyjnych na podstawie programów autorskich w zakresie metod wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym, przyjętych do realizacji;
  2. Opracowywanie, tworzenie, rozwój, wdrażanie i propagowanie własnych programów edukacyjnych z zakresu metod wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym;
  3. Wspieranie rozwoju dzieci z dysfunkcjami, a także dzieci szczególnie uzdolnionych w oparciu o realizowane przez Fundacje programy edukacyjne;
  4. Organizowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu;
  5. Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, działaczy i wolontariuszy w kraju i za granicą;
  6. Prowadzenie i wspieranie działalności z zakresu pomocy społecznej i dobroczynności, promocji zdrowia i ekologii;
  7. Propagowanie zdrowego trybu życia w tym zdrowego żywienia;
  8. Propagowanie i wspieranie działań o charakterze międzypokoleniowym i wielokulturowym;
  9. Propagowanie integracji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych;
  10. Prowadzenie szkoleń dotyczących wyżej wymienionych zagadnień.
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Społeczeństwo, Rozwój człowieka