Fundacja Szkolna im. Stanisława Staszica

Fundacja Szkolna im. Stanisława Staszica
Nazwa:
Fundacja Szkolna im. Stanisława Staszica
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000031412
Numer ewidencyjny:
17/F
Ulica:
Plac Zillingera 1
Kod pocztowy:
41-206
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 291 37 84
Osoba reprezentująca:
Wojciech Rados
Cele organizacji:

Finansowanie i rzeczowe wspieranie IV Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu poprzez:

  • uzupełnianie zbiorów bibliotecznych oraz wyposażenia szkoły w pomoce naukowe i sprzęt do pracowni i laboratoriów,
  • niesienie pomocy finansowej i rzeczowej uczniom wykazującym wybitne uzdolnienia poprzez przyznawanie im nagród i stypendiów,
  • udzielanie pomocy finansowej uczniom i nauczycielom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej,
  • finansowanie i podejmowanie działalności dotyczącej promowania szkoły
  • troska o kontakt ze szkołą jej absolwentów jak również sympatyków szkoły.
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Edukacja