FUNDACJA STAY POSITIV

Nazwa:
FUNDACJA STAY POSITIV
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000690442
Numer ewidencyjny:
100/F
Ulica:
ALEJA JÓZEFA MIRECKIEGO, nr 9
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Osoba reprezentująca:
MATEUSZ NOWAKOWSKI
Cele organizacji:

– AKTYWIZACJA I REINTEGRACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
– PROMOWANIE AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I
SPORTU;
– PROMOWANIE WŚRÓD MŁODZIEŻY STYLU ŻYCIA WOLNEGO OD UZALEŻNIEŃ I NAŁOGÓW;
– DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, POMOC SPOŁECZNA I PRACA SOCJALNA;
– SZERZENIE ŚWIADOMOŚCI I POGŁĘBIANIE WIEDZY DOTYCZĄCEJ ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA I
PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ;
– WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO;
– UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ POSTAW PRO SPORTOWYCH WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB
DOROSŁYCH;
– POMOC KONTUZJOWANYM SPORTOWCOM ORAZ SPORTOWCOM W CIĘŻKIEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ;
– DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPULARYZACJI SIATKÓWKI I SIATKÓWKI PLAŻOWEJ;
– DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPULARYZACJI TRENINGU Z ODWAŻNIKAMI KULOWYMI, TZW.
KETTLEBELLS.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Zdrowie, Pomoc społeczna, Sport