Fundacja Sport i Sztuka „Fenix”

Fundacja Sport i Sztuka „Fenix”
Nazwa:
Fundacja Sport i Sztuka „Fenix”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000428247
Numer ewidencyjny:
33/F
Ulica:
Lenartowicza 82/10
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Tomasz Katan
Cele organizacji:

Działanie na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez:

  • aktywne promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i sztuki,
  • kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną, sport i sztukę,
  • wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu i sztuki,
  • edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,
  • pobudzenie aktywności kulturalnej i podejmowanie inicjatywy i projektów promocji polskiej i regionalnej sztuki,
  • wspieranie twórczości filmowej, fotograficznej, audiowizualnej, pisarskiej i wydawniczej, malarskiej i pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Kultura i sztuka, Sport