Fundacja Senior

Nazwa:
Fundacja Senior
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000297338
Numer ewidencyjny:
14/F
Ulica:
Orląt Lwowskich 90
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Zbigniew Jędrzejek
Cele organizacji:
  • Opieka nad osobami starszymi, chorymi;
  • Opieka nad osobami niepełnosprawnymi fizycznie;
  • Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych;
  • Organizowanie wypoczynku;
  • Tworzenie dziennych domów pomocy społecznej;
  • Prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych;
  • Podejmowanie współpracy z instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i za granicą;
  • Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na rzecz pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym;
  • Pomoc osobom, które utraciły pracę w kraju, poprzez tworzenie nowych miejsc zatrudnienia;
  • Pomoc osobom, które utraciły pracę za granicą, poprze tworzenie nowych miejsc zatrudnienia.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Pomoc społeczna