Fundacja Rozwoju i Współpracy Artystów „Aplauz”

Nazwa:
Fundacja Rozwoju i Współpracy Artystów „Aplauz”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000410424
Numer ewidencyjny:
32/F
Ulica:
Będzińska 6
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 48
Osoba reprezentująca:
Dawid Bawor
Cele organizacji:

Celem Fundacji jest działalność teatralna, kulturalna i edukacja artystyczna. W szczególności dotyczy działania:

  • W zakresie aktywizacji środowisk twórczych Sosnowca,
  • W zakresie wspierania i pomocy w rozwoju teatralnym i artystycznym dzieci, młodzieży, a także dorosłych,
  • W zakresie promowania kultury, teatru, poprzez wspieranie oraz inicjowanie działań, które temu służą.
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Kultura i sztuka