Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa:
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000370947
Numer ewidencyjny:
9/F
Ulica:
Warszawska 1/9
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 747 26 03
Osoba reprezentująca:
Grażyna Kaczmarczyk
Cele organizacji:
 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce lub zarządzaniu wiedzą.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia, innowacji w edukacji lub innowacji w zarządzaniu zasobami intelektualnymi.
 • Poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji, nauki i funkcjonowania rynku pracy.
 • Propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą.
 • Promowanie osób fizycznych i prawnych o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie wspierania edukacji i jakości kształcenia lub kreowania społeczeństwa uczącego się i podstaw gospodarki opartej na wiedzy.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
 • Pomoc młodzieży i dorosłym w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
 • Pomoc uczniom i studentom w rozwiązywaniu problemów i trudności szkolnych.
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i studentów
 • Rozwijanie i umacnianie postaw ukierunkowanych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uczącego się.
 • Promowanie działalności osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, edukacyjną, w zakresie zarządzania wiedzą, kultury, kultury fizycznej i sportu lub ochrony środowiska.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja