Fundacja Restytucja – PRZENIESIONA DO GMINY ROSSOSZ PRZY UL. LUBELSKIEJ 108

Fundacja Restytucja – PRZENIESIONA DO GMINY ROSSOSZ PRZY UL. LUBELSKIEJ 108
Nazwa:
Fundacja Restytucja – PRZENIESIONA DO GMINY ROSSOSZ PRZY UL. LUBELSKIEJ 108
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000361156
Numer ewidencyjny:
22/F
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
790 666 450, 501 648 932
Osoba reprezentująca:
Konrad Wydra
Cele organizacji:

Prowadzenie, oraz wspieranie działalności na rzecz zmian w prawie zmierzających do pełnego dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej oraz realizacja postanowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: pomoc pokrzywdzonym w procesach karnych oraz dłużnikom w postępowaniu egzekucyjnym, pomoc osobom oczywiście niesłusznie tymczasowo aresztowanym,

  • inicjowanie wszelkich form wsparcia dla skazanych odbywających kary pozbawienia wolności,
  • pomoc postpenitencjarną,
  • propagowanie idei mediacji w postępowaniu karnym, a także mediacji rodzinnej i społecznej,
  • propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w podnoszeniu świadomości prawnej obywateli,
  • nadzór nad przestrzeganiem praw i wolności obywatelskich w Polsce,
  • propagowanie zmian w prawie i postępowaniu karnym mających na celu ograniczenie stosowania tymczasowego aresztowania oraz poszerzenie uprawnień podejrzanego w procesie karnym,
  • zapobieganie przestępczości poprzez inicjowanie działań lokalnych,
  • pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań dla osób niesłusznie skazanych i tymczasowo aresztowanych.