Fundacja Reintegracji Zawodowej Sword – Ex zmiana adresu siedziby

Nazwa:
Fundacja Reintegracji Zawodowej Sword – Ex zmiana adresu siedziby
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000722646
Numer ewidencyjny:
86/F
Ulica:
LIGOCKA 103 B.7
Kod pocztowy:
40-568
Miasto:
KATOWICE
Osoba reprezentująca:
Stanisława Bebak
Cele organizacji:

Aktywizacja zawodowa osób bez pracy, inicjowanie i organizowanie szkoleń, szerzenie wiedzy o podstawach przedsiębiorczości, inicjowanie działań samopomocowych, prowadzenie różnych form poradnictwa zawodowego, aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym

Typ działalności:
Społeczeństwo, Rynek pracy, Przedsiębiorczość, Rozwój człowieka