FUNDACJA QULTURALNE.PL

Nazwa:
FUNDACJA QULTURALNE.PL
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000662076
Numer ewidencyjny:
77/F
Ulica:
KOLONIA CIEŚLE 28A
Kod pocztowy:
41-217
Miasto:
SOSNOWIEC
Telefon:
530 112 339
Osoba reprezentująca:
ADAM KWAPISZ
Cele organizacji:

CELEM FUNDACJI JEST PROPAGOWANIE, WSPIERANIE PROMOWANIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI, W TYM:

  1. INICJOWANIE, WSPIERANIE LOKALNYCH, PONADLOKALNYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH.
  2. INICJOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI FILMOWEJ, MEDIALNEJ, TEATRALNEJ I INNYCH DZIEDZIN SZTUKI.
  3. POPULARYZOWANIE TWÓRCÓW I PRZEDSTAWICIELI ŚWIATA KULTURY I SZTUKI ZWIĄZANYCH Z MIASTEM, REGIONEM I KRAJEM.
  4. PROMOCJĘ POLSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I POLSKIEGO DZIEDZICTWA
  5. KSZTAŁTOWANIE POSTAW AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W KULTURZE DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
  6. AKTYWIZACJA I SOCJALIZACJA POPRZEZ TWÓRCZE DZIAŁANIE OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCZIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH OSÓB, W TYM DZIECI, MŁODZIEŻY Z DOMÓW DZIECKA I ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, PRZEDSTAWICIELI MAŁYCH, LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI WIEJSKICH I MIEJSKICH.
  7. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO ORAZ ROZWIJANIA KONTAKÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI
  8. POMOC DONATOROM W REALIZACJI ICH SZLACHETNYCH FILANTROPIJNYCH CELÓW
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Kultura i sztuka, Społeczeństwo, Przedsiębiorczość