Fundacja Pomocy Prawnej i Mediacji – w likwidacji

Nazwa:
Fundacja Pomocy Prawnej i Mediacji – w likwidacji
Status organizacji:
w likwidacji
Kategoria:
KRS:
0000567644
Numer ewidencyjny:
54/F
Ulica:
ul. Targowa 6
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Tadeusz Wydra
Cele organizacji:
  • Działanie na rzecz szerzenia i pogłębiania wiedzy z zakresu prawa
  • Działanie na rzecz pogłębiania i szerzenia wiedzy z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji oraz negocjacji
  • Edukacja w zakresie sprawiedliwości naprawczej i mediacji, profilaktyki konfliktów i przeciwdziałania przemocy i agresji
  • Propagowanie szeroko rozumianej mediacji w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym
  • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Pomoc społeczna, Rozwój człowieka, Prawa człowieka