Fundacja Pomocy Osobom Wykluczonym W Tym Ososbom z Zaburzeniami Psychicznymi “REDITUM”

Nazwa:
Fundacja Pomocy Osobom Wykluczonym W Tym Ososbom z Zaburzeniami Psychicznymi “REDITUM”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000617754
Numer ewidencyjny:
65/F
Ulica:
Wagowa 48/28
Kod pocztowy:
41-215
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Justyna Karaś
Cele organizacji:
  • wszechstronna działalność na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób wykluczonych społecznie , w tym osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin
  • promocja sukcesów zawodowych, społecznych , kulturalnych i osobistych osób wykluczonych społecznie , w tym osób z zaburzeniami psychicznymi
  • pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych , których nie sa w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości
  • wsparcie prawne
  • aktywizacja sportowo-ruchowa osób wykluczonych społecznie , w tym osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • opieka nad uzdolnionymi artystycznie osobami wykluczonymi społecznie , w tym osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz promocja ich osiągnięć artystycznych.