Fundacja Polski Karting

Nazwa:
Fundacja Polski Karting
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000717310
Numer ewidencyjny:
F/85
Ulica:
Żytnia 13
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Prezes Zarządu Maciej Czerwiński, Wiceprezes Zarządu Paweł Surynowicz, Członek Zarządu Sławomir Murański, Członek Zarządu Tomasz Ferdin
Cele organizacji:

Działalność:
1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
2. Działalność obiektów sportowych
3. Działalność Klubów Sportowych
4. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
5. Pozostała działalnosć związana ze sportem
6. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
7. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
8. Sprzedaż detliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
9. Reklama