Fundacja Patrimonium

Nazwa:
Fundacja Patrimonium
Kategoria:
KRS:
0000692535
Numer ewidencyjny:
112/F
Ulica:
Kosynierów 2B
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Krzysztof Stachowicz – Prezes Zarządu
Cele organizacji:

Celami Fundacji są:

 1. Udzielanie pomocy Instytucjom Kultury;
 2. Podtrzymywanie Tradycji Narodowych;
 3. Zwiększanie ochrony dziedzictwa narodowego, tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej;
 4. Propagowanie historii, w tym przemysłu;
 5. Ochrony dóbr kultury;
 6. Rozwijanie wiedzy w zakresie zabytków przemysłu i techniki;
 7. Integrowanie działań podmiotów zajmujących się ochroną przemysłu i techniki;
 8. Działania renowacyjne i rewitalizacyjne;
 9. Popularyzacja sztuki;
 10. Podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa lokalnego oraz zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego;
 11. Propagowanie tolerancji, dobroczynności i działań charytatywnych.
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Środowisko, Społeczeństwo