Fundacja Okrasa

Nazwa:
Fundacja Okrasa
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000648926
Numer ewidencyjny:
72/F
Ulica:
Długosza 61
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Natalia Kamińska
Cele organizacji:

Celem niniejszej Fundacji jest działalność na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia ludzkiego poprzez:

  1. Ochrona i promocja zdrowia w społeczeństwie, w tym zwłaszcza promocja racjonalnego odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu życia.
  2. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
  3. Promowanie aktywności fizycznej w rozwoju człowieka.
  4. Kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci i młodzieży.
  5. Propagowanie i realizowanie idei zrównoważonego rozwoju, ekologii i udziału człowieka w środowisku naturalnym, zwłaszcza poprzez rozwój świadomości ekologicznej i zdrowej żywności.
  6. Propagowanie działalności edukacyjnej z zakresu szeroko pojętej edukacji zdrowotnej na każdym etapie życia człowieka.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie