Fundacja na rzecz Budowy i Funkcjonowania Hospicjum Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu

Nazwa:
Fundacja na rzecz Budowy i Funkcjonowania Hospicjum Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000345093
Numer ewidencyjny:
12/F
Ulica:
3 Maja 1
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 293 23 13
Osoba reprezentująca:
Małgorzata Czapla
Cele organizacji:
  • Finansowanie budowy hospicjum stacjonarnego;
  • Współfinansowanie działalności hospicjum domowego i stacjonarnego Hospicjum Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu;
  • Szerzenie idei opieki hospicyjnej realizowanej przez hospicjum stacjonarne i domowe;
  • Szerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki, leczenia chorób nowotworowych oraz opieki paliatywnej nad chorymi nieuleczalnie;
  • Działanie na rzecz chorych objętych opieką paliatywną oraz innych chorych, ich rodzin oraz bliskich poprzez wspieranie ich duchowe, psychiczne, rzeczowe i materialne;
  • Promocja i organizacja wolontariatu w zakresie działania Hospicjum i opieki nad chorymi;
  • Działalność na rzecz ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym;
  • Skupienie wokół idei Fundacji przedstawicieli środowisk medycznych i innych środowisk lokalnych.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie, Pomoc społeczna