Fundacja Mediko

Nazwa:
Fundacja Mediko
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000901068
Numer ewidencyjny:
108/F
Ulica:
Wysoka 12 B/70
Kod pocztowy:
41-209
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
605 333 400
Osoba reprezentująca:
Raczkowska Magdalena
Cele organizacji:

Celem Fundacji jest organizowanie i prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jej cele obejmują:

  • prowadzenie i organizowanie działalności oświatowej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej;
  • działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu;
  • dobroczynności, działalności charytatywnej;
  • ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
  • ochrony dóbr kultury i tradycji;
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, osób niepełnosprawnych i osób starszych.
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Zdrowie, Pomoc społeczna, Sport