Fundacja Let`s Go

Nazwa:
Fundacja Let`s Go
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000454229
Numer ewidencyjny:
63/F
Ulica:
3-go Maja 14
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 207 52 50; 515 102 222
Osoba reprezentująca:
Sebastian Szczeciński
Cele organizacji:

CELAMI FUNDACJI SA:

1. NIESIENIE POMOCY DZIECIOM I OSOBOM, SZCZEGÓLNIE SPORTOWO UZDOLNIONYM, POCHODZACYM Z RODZIN UBOGICH, ZAGROZONYCH PATALOGIA POCHODZACYCH Z TERENÓW WIEJSKICH ORAZ WYCHOWANKOM DOMÓW DZIECKA I OSRODKÓW OPIEKUNCZOWYCHOWAWCZYCH I NIE MOGACYCH REALIZOWAC SWOICH PRZEDSIEWZIEC Z UWAGI NA NIEDOSTATEK SRODKÓW FINANSOWYCH,

2. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGII POPRZEZ:

A) INICJATYWY NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS

B) INTEGRACJE SPOŁECZNA POPRZEZ SPORT

C) PROPAGOWANIE SPORTU JAKO ALTERNATYWNEGO ZRÓDŁA ZAROBKOWANIA

D) KSZTAŁTOWANIE POSTAW ETYCZNYCH I PROEKOLOGICZNYCH

3. INTEGROWANIE ORAZ WSPIERANIE SRODOWISK I OSÓB SKUPIONYCH WOKÓŁ SPORTU; UDZIELANIE POMOCY PLACÓWKOM WYCHOWAWCZYM, OSWIATOWYM I OPIEKUNCZYM

4. PODEJMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAN W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ORAZ SPORTU JAKO SRODKA PODNOSZACEGO STAN ZDROWIA SPOŁECZENSTWA

5. PODEJMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAN W ZAKRESIE PROMOWANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WSRÓD OSÓB I DZIECI MAJACYCH DO NIEJ UTRUDNIONY DOSTEP

6. NIESIENIE POMOCY OSOBOM BIEDNYM I INSTYTUCJOM O WAZNYM ZNACZENIU SPOŁECZNYM, BEDACYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, A SKUPIONYCH WOKÓŁ SPORTU

7. UCZESTNICZENIE W TWORZENIU , WDRAZANIU I PROPAGOWANIU PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEZY UPRAWIAJACEJ DYSCYPLINY SPORTOWE

8. AKTYWIZACJA SENIORÓW POPRZEZ WDRAZANIE I PROPAGOWANIE ZAJEC SPORTOWYCH I EDUKACYJNYCH;

Sekcje sportowe:
Taniec, Fitness
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Sport, Rozwój człowieka