Fundacja Lepsza Perspektywa

Nazwa:
Fundacja Lepsza Perspektywa
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000397875
Numer ewidencyjny:
21/F
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
517 224 594, 519 513 960
Fax:
skrytka pocztowa nr 19
Osoba reprezentująca:
Marta Pawłowska
Cele organizacji:
  • Działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc, ochronę praw oraz tworzenie optymalnych warunków poprzez:
  • Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie osób szczególnie uzdolnionych,
  • Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia kultury i oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp oraz Polonii i Polaków za granicą,
  • Wspieranie rozwoju kultury, oświaty, sportu, rekreacji i turystyki oraz promocja ekologii, ochrony środowiska i zdrowego stylu życia,
  • Niesienie pomocy osobom biednym oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym oraz pomoc osobom i rodzinom dotkniętym tymi problemami,
  • Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,
  • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Pomoc społeczna