Fundacja “Idea Przedsiębiorczości” – wykreślono z KRS w dniu 02.02.2021r.

Nazwa:
Fundacja “Idea Przedsiębiorczości” – wykreślono z KRS w dniu 02.02.2021r.
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000650048
Numer ewidencyjny:
70/F
Ulica:
Lenartowicza 176/29
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Ewa Wojciechowska
Cele organizacji:
  1. Wspomaganie i wspieranie idei rozwoju przedsiębiorczości;
  2. Wspieranie i wspomaganie innowacyjne działalności gospodarczej prowadzonej przez młodych przedsiębiorców;
  3. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Przedsiębiorczość