FUNDACJA “IDEA FIXE”

Nazwa:
FUNDACJA “IDEA FIXE”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000839094
Numer ewidencyjny:
103/F
Ulica:
PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
696 449 945
Fax:
skrytka pocztowa nr 92
Osoba reprezentująca:
Iwona Kulawik
Cele organizacji:

CELEM FUNDACJI JEST POMOC LUDZIOM, A W SZCZEGÓLNOSCI OSOBOM POTRZEBUJĄCYM
WSPARCIA, NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM, Z USZKODZIENIAMI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, AUTYSTYCZNYM ORAZ OSOBOM Z ZABURZENIAMI POKREWNYMI, Z DYSFUNKCJAMI RUCHU, NIEDOWIDZĄCYM I NIEDOSŁYSZACYM, NIEWIDOMYM I NIESŁYSZĄCYM, Z UPOŚLEDZNIEM UMYSŁOWYM ORAZ ICH RODZINOM I OPIEKUNOM ZNAJDUJACYM SIE W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I ZYCIOWEJ, A TAKZE WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŻYCIA I BYTU ZWIERZĄT, JAKO POMOCNYCH W TERAPII OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Zdrowie, Rozwój człowieka, Prawa człowieka