Fundacja Humanitas

Fundacja Humanitas
Nazwa:
Fundacja Humanitas
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000369990
Numer ewidencyjny:
25/F
Ulica:
ul. Kilińskiego 43
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 363 12 00
Osoba reprezentująca:
Mariusz Lekston
Cele organizacji:

1. Upowszechnianie idei oświaty, w tym edukacji dzieci i młodzieży, szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i sztuki

2. Upowszechnianie sportu, turystyki i rekreacji, w tym postaw i zachowań proekologicznych

3. Upowszechnianie idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom dyskryminacji

4. Wspieranie Wyższej Szkoły Humanitas z siedzibą w Sosnowcu oraz jej studentów, słuchaczy, absolwentów i pracowników

5. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Wyższej Szkoły Humanitas w mieście Sosnowcu, w regionie oraz w kraju i za granicą

6. Upowszechnianie wiedzy o tradycji narodowej Polski oraz tradycji lokalnej i regionalnej Zagłębia Dąbrowskiego

7. Kształtowanie podstaw społeczeństwa obywatelskiego w skali miasta i regionu oraz aktywizowanie społeczeństwa w wymiarze edukacyjnym, naukowym i kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin, osób starszych i osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

 

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Społeczeństwo