Fundacja HOPE

Nazwa:
Fundacja HOPE
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000398503
Numer ewidencyjny:
113/F
Ulica:
11 Listopada 6 lok. 29
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Brzęska Anna
Cele organizacji:

Celem Fundacji jest realizowanie zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz wspierania form świadczenia pomocy zdrowotnej, a w szczególności:

  • pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych na rozwój placówek służby zdrowia, instytucji charytatywnych i opieki zdrowotnej oraz społecznej;
  • wspieranie rozwoju nowoczesnej medycyny i lecznictwa, a w szczególności:
  1. promowanie i wspieranie nowoczesnych badań medycznych i diagnostycznych,
  2. wspieranie lecznictwa, szczególnie wysokospecjalistycznego we wszystkich dziedzinach medycyny.
  3. promowanie nowych kierunków rozwoju medycyny, diagnostyki i lecznictwa,
  4. wspieranie materialne i organizacyjne publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i ich jednostek badawczych i diagnostyczno- leczniczych.

 

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Zdrowie