FUNDACJA HEALTHCARE

Nazwa:
FUNDACJA HEALTHCARE
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000965965
Numer ewidencyjny:
116/F
Ulica:
MODRZEJOWSKA, nr 22, lok. 4,
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Cele organizacji:

-UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA;
-DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI;
-DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE Z 29.06.2003 R. W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT 1-32A

Typ działalności:
Społeczeństwo, Przedsiębiorczość