Fundacja GRAF

Nazwa:
Fundacja GRAF
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000901519
Numer ewidencyjny:
109/F
Ulica:
Komuny Paryskiej 88
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Cele organizacji:

Głównym celem fundacji jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi – choremu, ubogiemu, wykluczonemu, w szczególności:
a) aktywacja sportowa, społeczna, kulturowa i zawodowa
b) pomoc społeczna umożliwiająca osobom dotkniętym i ich rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych
c) działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
d) działalność na rzecz dzieci z rodzin niepełnych i dysfunkcyjnych
e) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
f) działalność charytatywna
g) ochrona i promocja zdrowia
h) pomoc w zwalczaniu skutków izolacji społecznej
i) ochrona i promocja zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i sportu
j) wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
k) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji
l) upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym
m) budowanie świadomości przyrodniczej i kontaktu z naturą
n) edukacja ekologiczna
o) budowanie świadomości obywatelskiej oraz upowszechnianie tradycji narodowej

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Kultura i sztuka, Zdrowie, Pomoc społeczna, Środowisko, Sport, Społeczeństwo, Rozwój człowieka, Prawa człowieka