FUNDACJA FREE UKRAINE

Nazwa:
FUNDACJA FREE UKRAINE
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000996788
Numer ewidencyjny:
121/F
Ulica:
STANISŁAWA STASZICA, nr 27
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Paweł Maniurka
Cele organizacji:

1.PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI OBYWATELI UKRAINY W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ;
2.POMOC, INTEGRACJA I AKTYWIZACJA OBCOKRAJOWCÓW ORAZ POLAKÓW I OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE LUB PLANUJĄCYCH PRZYJAZD DO POLSKI;
3.BUDOWANIE OTWARTEGO SPOŁECZEŃSTWA POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O KRAJACH I KULTURACH ŚWIATA, PROMOCJA I WSPIERANIE DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I MIĘDZYRELIGIJNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UPRZEDZENIOM I DYSKRYMINACJI;
4.PROMOCJA I WSPIERANIE WOLONTARIATU ORAZ INNYCH FORM ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO,
5.WSPIERANIE ROZWOJU ORAZ ODBUDOWY TERENU UKRAINY;
6.PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;
7.PRZECIWDZIAŁANIE UBÓSTWU I NIERÓWNOŚCIOM SPOŁECZNYM NA ŚWIECIE POPRZEZ POMOC ROZWOJOWĄ I HUMANITARNĄ POZA GRANICAMI POLSKI.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Pomoc społeczna, Społeczeństwo, Prawa człowieka