Fundacja „Dla Rodziny”

Fundacja „Dla Rodziny”
Nazwa:
Fundacja „Dla Rodziny”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000344603
Numer ewidencyjny:
26/F
Ulica:
Skautów 1
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 296 51 70
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Agnieszka Dziedzic
Cele organizacji:
  • Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  • Działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia;
  • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  • Promocja i organizacja wolontariatu;
  • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.
OPP:
OPP
Typ działalności:
Pomoc społeczna