FUNDACJA DLA KOCIĄT OSIEROCONYCH CALIMALI

Nazwa:
FUNDACJA DLA KOCIĄT OSIEROCONYCH CALIMALI
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000910226
Numer ewidencyjny:
110
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Karolina Bartosik
Cele organizacji:

CELEM DZIAŁANIA FUNDACJI JEST TROSKA O BEZDOMNE ZWIERZĘTA ORAZ
ŚRODOWISKO NATURALNE REALIZOWANA POPRZEZ:
1/DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, DOTYCZĄCĄ PRAWIDŁOWYCH WZORCÓW OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI, HUMANITARNE METODY OGRANICZANIA BEZDOMNOŚCI,
KSZTAŁTOWANIE POSTAW CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO NATURALNE ORAZ PRAWA
ZWIERZĄT;
2/OCHRONĘ ZDROWIA I ŻYCIA ZWIERZĄT WYMAGAJĄCYCH TEGO;
3/DZIAŁALNOŚĆ MAJĄCĄ NA CELU OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI, W TYM
OSIEROCONYMI MIOTAMI, W RAMACH OPIEKI TYMCZASOWEJ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
ADOPCYJNĄ;
4/OPIEKĘ NAD KOTAMI WOLNOBYTUJĄCYMI POPRZEZ PROMOWANIE ODPOWIEDNICH
WZORCÓW OPIEKI I POMOC FINANSOWĄ PRZY ZABIEGACH KASTRACJI, ZAPEWNIENIE
IM SCHRONIEŃ OD ZIMNA I WSPARCIE ICH DOKARMIANIA;
5/WSPÓŁPRACĘ Z ORGANAMI ADMINISTRACYJNYMI, ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ MEDIAMI MAJĄCĄ NA CELU REALIZACJĘ POWYŻSZCH CELÓW.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Środowisko