Fundacja “Dla Demokracji”

Nazwa:
Fundacja “Dla Demokracji”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000594551
Numer ewidencyjny:
57/F
Ulica:
Plac Tadeusza Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 50
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Ryszard Zając
Cele organizacji:

1. Umacnianie demokracji i rozwój swobód obywatelskich

2. Krzewienie społeczeństwa obywatelskiego

3. Obrona praw człowieka

4. Budowanie tolerancji oraz dialogu międzykulturowego

5. Promowanie patriotyzmu oraz solidaryzmu społecznego

6. Edukacja obywatelska, prawna i ekonomiczna

7. Wdrażanie idei otwartej władzy oraz rewitalizacji społecznej

8. Wspieranie budowy elektronicznej demokracji cyfrowej gospodarki

Fundacja m.in. od 2016 roku realizuje projekt CICHOCIEMNI, m.in. buduje stronę http://elitadywersji.org/ – kompendium wiedzy o 316 Cichociemnych – żołnierzach Armii Krajowej w służbie specjalnej

Fundacja m.in. zrealizowała projekt “Okrągły stół”, zbudowała stronę  http://okragly-stol.pl/ – kompendium wiedzy nt. Okrągłego Stołu, udostępnioną dla celów edukacyjnych dla portalu uczniów i nauczycieli  http://www.scholaris.pl/

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Demokracja, Społeczeństwo, Prawa człowieka